• تلفن: ۱۸۲۴-۰۲۱
  • نمابر: ۷۷۰۶۶۴۰۹-۰۲۱
  • پیامک: ۲۰۰۰۱۸۲۴

صدور پروانه تاکسی

آرم صدور پروانه (کارنامه) راننده اصلی

بعد از تاییدیه صلاحیت پس از تکمیل پرونده کپی شناسنامه همسر صفحه اول و دوم وسوم،کپی گواهینامه ، کارت پایان خدمت ،کارت ملی ،۶ قطعه عکس ،کپی مدرک ضامن ( کاسب = جواز کسب /کارمند = گواهی اشتغال به کار و کپی فیش حقوقی و ارائه کد ملی ضامن )-مدرک تحصیلی-بیمه درمانی راننده-تعهد نامه محصری 29 بندی-4 برگی شرکت-سند فاکتور فروش –بنچاق-شناسنامه مالکیت خودرو-معاینه فنی-قبولی شهرشناسی-آزمایشات (سلامت جسمانی،عدم اعتیاد) –سوپیشینه-حکم خط (خودروی خطی)کارت سوخت-نامه رئیس خط یا ریئس ایستگاه-بیمه شخص ثالث واریز مبلغ ۴۰۰۰۰۰ ریال به شماره حساب ۱۲۳۴ بانک شهر در وجه سازمان تاکسیرانی تهران و ارائه فیش واریزی به شرکت .

آرم صدور پروانه ( کارنامه ) راننده کمکی تمام وقت

بعد از تاییدیه صلاحیت- پس از تکمیل پرونده کپی شناسنامه همسر صفحه اول و دوم وسوم،کپی گواهینامه ، کارت پایان خدمت ،کارت ملی ،۶ قطعه عکس ،کپی مدرک ضامن ( کاسب = جواز کسب /کارمند = گواهی اشتغال به کار و کپی فیش حقوقی و ارائه کد ملی ضامن )-مدرک تحصیلی بیمه درمانی راننده-تعهد نامه محصری ۲۹ بندی ۴ برگی شرکت-سند فاکتور فروش –بنچاق-شناسنامه مالکیت خودرو-معاینه فنی-قبولی شهرشناسی-آزمایشات (سلامت جسمانی،عدم اعتیاد) –سوپیشینه-حکم خط (خودروی خطی)کارت سوخت-نامه رئیس خط یا ریئس ایستگاه-بیمه شخص ثالث واریز مبلغ ۲۰۰۰۰۰ ریال به شماره حساب ۱۲۳۴ بانک شهر در وجه سازمان تاکسیرانی تهران و ارائه فیش آن به شرکت- شناسنامه راننده اصلی کارت ملی مالک-درخواست راننده اصلی .
آرم صدور پروانه ( کارنامه ) راننده کمکی پاره وقت:

هر راننده اصلی می تواند یک راننده کمکی پاره وقت معرفی کند و مراحل کاری عیناً مطابق راننده کمکی تمام وقت است .