• تلفن: ۱۸۲۴-۰۲۱
  • نمابر: ۷۷۰۶۶۴۰۹-۰۲۱
  • پیامک: ۲۰۰۰۱۸۲۴

تاکسی‌های گردشگری عملیاتی می‌شود

مدیرعامل سازمان تاکســیرانی تهران در خصوص راه اندازی ناوگـان تاکسی گردشگــری گفت: سازمان تاکسیرانی قــرار نیسـت وارد حوزه گردشگری شود و بیشتر به سوی تامین ناوگان حرفه‌ای درقالب توافقنامه با شرکت‌های دارای مجوز و تخصصی گردشگری خواهد رفت.

علیرضا قنادان در خصــوص راه اندازی تـــاکسی گردشــگری در تهـران به شـهردارآنـلاین گفـت: برخی آنچه که ما در ایام عید انجــام دادیم را با بحث تاکسی گردشگری اشتباه گرفته‌اند، آنچه که در ایام عید صورت گرفت ،استقرار تاکسی‌ها در 100 نقطه از تهران بود که با هماهنگی ستاد گردشگری انجـام شد؛ امـا راه‌اندازی ناوگان تاکسی گردشگری مسئله دیگری است و کاربری جدیدی دارد.  به گفته او بحث تاکسی گردشگری مربوط به دوره خــاصی از سال نیـست و قرار است در تمام طول سال انجام شود و می‌توان گفت یک کاربری جدید و متفاوت دارد.

قنادان خاطرنشان کرد: تاکسی گردشگری هم از حیث ناوگان و هم از حیث آموزش‌هایی که راننده‌ها می‌بینند متفاوت است، رانندگان در دوره‌هایی مربوط به آشنایی با نقاط گردشگری تهران و زبان را خواهند گذراند. او با بیان اینکه تصمیم بر این است که این فعالیت‌ها با هماهنگی ستاد گردشگری و سازمان میراث فرهنگی انجام شود، ادامه داد: در حال حاضر مطالعات اولیه انجام شده است و می‌خواهیم وارد فاز اجرایی شویم.

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی در خصوص وضعیت این تاکسی‌ها گفت: در مورد بحث تغییر و چگونگی خـودروها صحبت‌های زیادی وجــود دارد، اما تلاش ما بر این است تا به سمت استفاده از خودروهای شرکت-مالکی برویم، یعنی شرکت‌ها آن‌ها را خـریداری کنند یا اینـکه موسسات حرفــه‌ای در زمینه گردشگری از این خدمات استفاده کنند.

او افزود: طبیعتا خودروهای سواری در این ناوگان کمتر خواهد شد و شاهد حضور خودروهای مدرن‌تر خواهیم بود.قنادان همچنین درباره اینکه این خودروها قرار است برای گردشگران خارجی بیشتر مورد استفاده قرار گیرد یا ایــ«رانی گفت: ما نمی‌خواهیـم وارد جزئـیات آن شویم و تصمیـم بر این است که شرکـت‌های تخصصی‌تر کارها را به عهده گیرند، اما ناوگان ما قادر خواهد بود به گردشـگران خارجی و داخلی سرویس‌دهی کند. او ادامه داد: در واقع سازمان تاکســیرانی قرار نیست وارد حوزه گردشگری شود و بیشتر به سوی تامین ناوگان حرفه‌ای درقالب توافقنامه با شرکت‌های دارای مجوز و تخصصی گردشگری خواهد رفت.
قنادان در خصوص نرخ گـذاری بر این تاکسـی‌ها نیز گفت: هنوز درباره نرخ‌ها صحبتــی نشده است و ســازمان هم اصراری بر تفاوت نرخ ندارد بیشتر تلاش در جهت هماهنگی و کاربردی بودن از منظر فعالیت خواهد بود.

او در پایان در خصـوص زمان شروع به کار تاکسی‌های گردشگری در تهران گفت: استقبال گردشگران از تاکسی‌ها در نوروز ما را به این فکر انداخت که سریع‌تر ایده تاکسی‌های گردشگری را عملیاتی کنیم اما توافقات اولیه با شرکت‌ها زمانبر است و امیدواریــم که تا پیش از تابسـتان ناوگان تاکســی‌های گردشــگری عملیاتی شود.

حال باید دید که با توجه به کاهش رغبت مردم به استفاده از تاکسی از یک سو و مجهز بودن تورهای گردشگـری به راننده و خودروهای دربستی از طرف دیگر این طرح سازمان تاکسیرانی تا چه اندازه مورد استقبال قرار خواهد گرفت.