• تلفن: ۱۸۲۴-۰۲۱
  • نمابر: ۷۷۰۶۶۴۰۹-۰۲۱
  • پیامک: ۲۰۰۰۱۸۲۴

دریافت کارت اعتباری معیشتی فعالان حوزه حمل و نقل عمومی شهری

۴۰۰ هزار نفر از رانندگان تاکسی به دنبال امضای تفاهم نامه سه جانبه اتحادیه تاکسیرانی شهری کشور با بانک مهر ایران و فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش، کارت اعتباری معیشتی دریافت می کنند.
با اجرای این طرح به هر یک از رانندگان متقاضی در هر سال اعتباری معادل ۲۴ میلیون ریال درسه نوبت یعنی هر چهار ماه یکبار با تسهیلات قرض الحسنه برای خرید از فروشگاه های زنجیره ای کوروش اختصاص خواهد یافت
در مرحله نخست هشت میلیون ریال اعتبار در قالب کارت خرید تخصیص داده می شود. افراد پس از دریافت اعتبار نسبت به خرید از فروش از این فروشگاه ها اقدام خواهند کرد و اعتبار تخصیصی را طی چهار قسط ماهیانه ۲ میلیون ریال باز پرداخت می کنند و پس از اتمام آخرین قسط دوباره هشت میلیون ریال به روش اعلامی تا سه مرحله در سال در کارت رانندگان شارژ خواهد شد
متقاضیان برای استفاده از این طرح توانند سامانه جامع اتحادیه تاکسیرانی های شهری کشور تا ۱۵ شهریور ماه امسال به منظور تکمیل فرآیند ثبت نام و ارائه درخواست صدور کارت خرید اقدام کنند

آدرس سایت جهت ثبت نام:  www.irtu.ir