• تلفن: ۱۸۲۴-۰۲۱
  • نمابر: ۷۷۰۶۶۴۰۹-۰۲۱
  • پیامک: ۲۰۰۰۱۸۲۴

توضیحات تامین اجتماعی درباره بیمه رانندگان تاکسی

مدیر عامل بیمه تامین اجتماعی

توضیحات تامین اجتماعی درباره بیمه رانندگان تاکسی

🔴مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی درباره بیمه رانندگان تاکسی و در پاسخ به درخواست نمایندگان تعاونی تاکسی‌رانی تهران درباره بروز وفقه‌ای در پرداخت حق بیمه اعضای این تعاونی در سال 94 گفت:
برای رفع این مشکل از ظرفیت‌‎های قانونی برای مساعدت به رانندگان استفاده می‌شود. نحوه همکاری سازمان تأمین اجتماعی با اتحادیه‌ها و تعاونی‌های تاکسی‌رانی در دریافت حق بیمه و ارائه خدمات به رانندگان تاکسی نیازمند اصلاح است.

🔴سالاری بیمه رانندگان تاکسی را نیز از بیمه‌های حمایتی برشمرد که با همکار تعاونی مربوط به رانندگان تاکسی ارائه می‌شود و بایستی سازوکار موثر و کارآمدی برای شناسایی رانندگان تاکسی واقعی طراحی شود تا افراد مشمول جایگزین کسانی شوند که بدون داشتن استحقاق در حال استفاده از حمایت‌های ویژه رانندگان تاکسی هستند.

سازوکار مربوط به شناسایی رانندگان تاکسی واقعی بایستی با مشارکت اتحادیه‌های مربوطه و سایر دستگاه‌های اجرایی از جمله وزارت کشور، پلیس راهور و شهرداری‌ها طراحی شود.