• تلفن: ۱۸۲۴-۰۲۱
  • نمابر: ۷۷۰۶۶۴۰۹-۰۲۱
  • پیامک: ۲۰۰۰۱۸۲۴

تدابیر تاکسیرانی برای بوق زدن‌های رانندگان تاکسی

تدابیر تاکسیرانی برا بوق زدن رانندگان

تدابیر تاکسیرانی برای بوق زدن‌های رانندگان تاکسی:
دوره‌های مختلفی برای آموزش رانندگان برگزار می‌شود

علیرضا قنادان مدیرعامل سازمان تاکسیرانی تهران در گفتگو با خبرنگار گروه جامعه خبرگزاری میزان، با انتقاد از بوق زدن‌های مکرر برخی از رانندگان تاکسی برای سوار کردن مسافر، گفت:

بخشی از این رانندگان مسافربر‌های شخصی بوده که فعالیت آن‌ها غیرقانونی است و بخشی دیگر رانندگان تاکسی بوده که باید با آموزش‌های لازم چنین رفتار‌هایی را در آن‌ها کاهش دهیم.


🔹وی با تاکید بر اینکه مرکز آموزش سازمان تاکسیرانی به برگزاری کلاس‌های آموزشی بسیاری برای رانندگان اقدام کرده است، افزود:

آموزش‌های مورد نیاز رانندگان از سوی مرکز آموزش سازمان تاکسیرانی از سال گذشته آغاز شده است.