• تلفن: ۱۸۲۴-۰۲۱
  • نمابر: ۷۷۰۶۶۴۰۹-۰۲۱
  • پیامک: ۲۰۰۰۱۸۲۴

شرایط جدید دریافت پروانه تاکسیرانی

کارنامه هوشمند تاکسیرانی

شرایط جدید دریافت پروانه تاکسیرانی

یوسف تاجیک ،مدیر اداره پذیرش و صدور پروانه مدیریت و نظارت سازمان تاکسیرانی در خصوص شرایط جدید دریافت پروانه تاکسیرانی شرایط ذیل را اعلام نمود:
1-شرط سنی با کف سنی 23 سال بدون در نظر گرفتن حداکثر سن و سال
2-داشتن گواهی تحصیلی پایان دوره ابتدایی و یا دوره انتقال نهضت سواد آموزی
3- داشتن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی هوشمند
4-داشتن گواهینامه معتبر (از نظرزمانی) و مجاز (نداشتن کد محدودیت استفاده از تاکسی) پایه 2 و یا پایه 3
5-متاهل بودن
تبصره:در صورت ارائه گواهی کفالت و سرپرستی خانواده از مراجع معتبر نیز قابل قبول می باشد
6- نداشتن شغل دیگر
7-عدم سوء پیشینه کیفری
8- داشتن گواهی سلامت جسمی و روند فکری