• تلفن: ۱۸۲۴-۰۲۱
  • نمابر: ۷۷۰۶۶۴۰۹-۰۲۱
  • پیامک: ۲۰۰۰۱۸۲۴

تاکسی هیبریدی و مخالفت با ورود آن

تصویز تاکسی هیبریدی
تاکسی هیبریدی

مسعود تجریشی، معاون محیط انسانی سازمان حفاظت محیط‌ زیست در جلسه خبری به نامه رئیس‌جمهور به وزارت صنعت برای جایگزینی خودروهای هیبریدی یا 200 هزار تاکسی فرسوده اشاره کرده است.

در این نامه رئیس‌جمهور، بر واردات خودروهای هیبریدی در راستای جایگزینی 200 هزار دستگاه تاکسی فرسوده تاکید شده که سازمان برنامه و بودجه با آن مخالفت کرده است.