• تلفن: ۱۸۲۴-۰۲۱
  • نمابر: ۷۷۰۶۶۴۰۹-۰۲۱
  • پیامک: ۲۰۰۰۱۸۲۴

لزوم نصب بار کد یک پارچه پرداخت الکترونیک(QR)

به اطلاع رانندگان محترم تاکسی خطی می رساند با عنایت به دستورالعمل سازمان تاکسیرانی شهر تهران مبنی بر نصب بارکد یکپارچه پرداخت الکترونیک(QR )  کرایه ، لذا رانندگان جهت نصب بارکدهای مذکور به آدرس های ذیل مراجعه نمایند.

بزرگراه ارتش بعد از چهار راه مینی سیتی جنب مترو مینی سیتی پایانه مینی سیتی با مدیریت آقای چمن لو

مترو چیتگر روبروی درب اصلی مترو دفتر تاکسیرانی با مدیریت آقای نعمتی

انتهای خیابان پیروزی مقابل بلوار ابوذر پایانه شهید براری با مدیریت آقای بستان منش

شهرک شریعتی انتهای خیابان میثاق جنوبی پارک شریعتی با مدیریت آقای گودرزی