• تلفن: ۱۸۲۴-۰۲۱
  • نمابر: ۷۷۰۶۶۴۰۹-۰۲۱
  • پیامک: ۲۰۰۰۱۸۲۴

آغاز طرح نظارت و برخورد با تاکسیرانان فاقد برچسب کرایه

📣 با سلام و احترام
✅ به اطلاع رانندگان محترم تاکسی می رساند، با عنایت به توزیع و نصب برچسب های نرخ کرایه سال 1400 بر روی خودروهای تاکسی و آغاز طرح نظارت و برخورد با تاکسیرانان فاقد برچسب کرایه ، لذا مقتضی است رانندگان گرامی جهت دریافت برچسب کرایه تاکسی های خطی به دفاتر مناطق و تاکسی های گردشی و تلفنی به دفتر شرکت باغ آسمون مراجعه نمایند.