• تلفن: ۱۸۲۴-۰۲۱
  • نمابر: ۷۷۰۶۶۴۰۹-۰۲۱
  • پیامک: ۲۰۰۰۱۸۲۴

الزامات رانندگی در فصل سرما چیست؟

۱- اگر در حین رانندگی به یک باره با بارش باران مواجه شدید لازم است از سرعت خود بکاهید و بیشترین احتیاط را معمول دارید زیرا در این هنگام پدیده آب سواری یا سُر خوردن لاستیک بر روی سطح آب ایجاد می‌شود.

۲- قبل از شروع رانندگی لازم است از پر بودن ضد یخ در رادیات خودرو، وجود تجهیزات ایمنی، سالم بودن لاستیک‌ها و صاف نبودن آن و تنظیم بودن باد لاستیک‌ها و سالم بودن بخاری و وجود زنجیر چرخ در خودرو اطمینان حاصل کنید.

۳- در زمان سُرخوردن از ترمز ناگهانی خودداری شود. در سُرخوردن چرخ عقب، عقب خودرو به همان سمتی که سُر می‌خورد می‌رود و شما هم به همان سمت فرمان بگیرید.

۴- در سُر خوردن چرخ جلو از گاز و ترمز استفاده نکرده و چرخ‌های جلو را برگردانید تا در مسیر حرکت قرار گیرد.

۵- قبل از رانندگی از سالم بودن برف پاک کن اطمینان پیدا کرده و برای جلوگیری از یخ بستن برف پاک کن از هدایت گرمای لازم بر سطح شیشه جلو استفاده کنید.

۶- در شرایط بارندگی برای کاهش سرعت از کم کردن گاز و در نهایت به آرامی از ترمز استفاده کنید چون در صورت تعویض دنده برای کاهش سرعت، منجر به قفل شدن چرخ‌ها می‌شود.

۷- از برف پاک کن در وضعیت‌های تعیین شده با توجه به شرایط بارندگی به صورت صحیح استفاده کنید. از گرم‌کن شیشه، بخاری، جریان هوای آزاد و یا پارچه مرطوب برای بخار زدایی شیشه‌های خودرو استفاده کنید.