• تلفن: ۱۸۲۴-۰۲۱
  • نمابر: ۷۷۰۶۶۴۰۹-۰۲۱
  • پیامک: ۲۰۰۰۱۸۲۴

خرید و فروش تاکسی

ردیف

تلفن تماس

نوع کاربری

نوع خودرو

سال

کارکرد

بیمه

توضیحات

1
77054440
تلفنی
آریو
96
46000
دارد
فنی و بدنه سالم
2
77054440
خطی
آریو
96
24000
دارد
فنی و بدنه سالم
3
77054440
گردشی
برلیانس
97
20000
دارد
فنی و بدنه سالم
4
77054440
گردشی
سمند
95
98000
دارد
فنی و بدنه سالم