• تلفن: ۱۸۲۴-۰۲۱
  • نمابر: ۷۷۰۶۶۴۰۹-۰۲۱
  • پیامک: ۲۰۰۰۱۸۲۴

خط مشی کیفی

خط مشی شرکت تاکسیرانی باغ آسمون با هدف مشارکت در توسعه ی ناوگان حمل و نقل پایتخت، شکل گیری نموده است:

1- تلاش جهت اعطای تسهیلات به تاکسیرانان مطابق چارچوب شرکت و خط مشی شرکت تاکسیرانی باغ آسمون
2- کنترل و نظارت دقیق بر انجام معاینه فنی خودروها.
3- کنترل و نظارت بر عملکرد تاکسیرانان تحت پوشش و برخورد موثر با تخلفات.
4- آموزش و ارتقای کارکنان و تاکسیرانان ( که سرمایه های اصلی شرکت محسوب می شوند) و ایجاد فرهنگ خودباوری در جهت ارتقای کیفیت ارائه خدمات.
5- گسترش فرهنگ حفظ محیط زیست و سرمایه ی در اختیار تاکسیران به پاس تشکر از نعمات الهی.
6- ترویج فرهنگ مشتری مداری تاکسیرانی به منظور جلوگیری از هرگونه اقدامی که امکان بروز حادثه یا موجبات ضرر و زیان برای مشتریان، همکاران، رهگذران و یا سایر آحاد جامعه را پدید آورد که در صورت بروز چنین حوادثی تمام تلاش خود را برای جبران خسارت و کسب رضایت خواهیم نمود.
7- باغ آسمون نسبت به رضایت مشتریان مسئول و بر این باور است که تامین نیاز و رضایت مشتریان اصل انکارناپذیر توسعه ی پایدار است.
8- احترام به مشتریان ( با شعار مسافر مهمان ماست) همراه با ارائه خدمات صادقانه، دقیق و سریع.
9- حفظ و حراست از اموال مشتری در کلیه ی حوزه ها.
10- تعهد به رعایت شئونات اسلامی، اخلاقی، اجتماعی، شرافت حرفه ای، عدم نصب لوازم و اشیای غیر مجاز برابر ضوابط سازمان تاکسی رانی برای کلیه ی رانندگان تاکسی های تحت پوشش.
11- همکاری موثر با سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران به عنوان مهم ترین ارکان نظارت بر حمل و نقل مسافر شهر تهران.
12- انجام به موقع تعهدات به عنوان سرلوحه فعالیتهای شرکت.
13- ایجاد تعهد جمعی نسبت به بهبود مستمر نظام کیفیت در کلیه ی سطوح شرکت.

این خط مشی چارچوبی برای تعیین اهداف کیفیت سالانه است که برای تداوم متناسب هر سال بررسی و بر حسب نیاز بازنگری می گردد.