• تلفن: ۱۸۲۴-۰۲۱
 • نمابر: ۷۷۰۶۶۴۰۹-۰۲۱
 • پیامک: ۲۰۰۰۱۸۲۴

پروانه هوشمند تاکسی

 • مدارک مورد نیاز جهت دریافت پروانه تاکسیرانی

 1. اصل شناسنامه متقاضی وهمسر
 2.  اصل کارت ملی متقاضی و همسر
 3. اصل گواهینامه معتبر ( دو سال از صدور گواهینامه گذشته باشد. و گواهینامه ب 1 یا پایه سوم برای رانندگی  خودرو ون مجاز نمی باشند)
 4. اصل کارت هوشمند پایان خدمت (زیر 50 سال ) در صورت ادام به دریافت کارت هوشمند باید رسید + کپی از کارت قبلی همراهشان باشد.
 5. 1 قطعه عکس
 6. مدرک تحصیلی با تایید آموزش و پرورش ( حداقل پنجم ابتداعی)
 7. بیمه درمانی راننده ( تامین اجتماعی اختیاری یا بیمه سلامت یا بازنشستگی )در صورت نداشتن بیمه تاییدیه سازمان تاکسیرانی
 8. تایید کدپستی یا قبض برق یا تلفن یا گاز
 9. کارت دیجیتالی واکسن کرونا
 10. آدرس و شماره تماس دوستان یا آشنایان ( افراد از خویشاوندان درجه یک شما نباشد

 • مراحل دریافت پروانه تاکسیرانی

 1. ارائه مدارک فوق به شرکت
 2. انجام آزمایش عدم اعتیاد و سلامت با معرفی نامه دریافتی از شرکت
 3. اخذ گواهی نامه عدم سوء پیشینه از پلس 10+ با معرفی نامه دریافتی از شرکت
 4. قبولی آزمون شهرشناسی
 5. پرداخت مبالغ بهای خدمات
 6. دریافت پروانه بعد از 20 روز کاری توسط پست

 • مدارک مورد نیاز جهت دریافت پروانه بهره برداری

 1. پروانه تاکسیرانی که اعتبار داشته باشد
 2. برگه بیمه خودرو
 3. کارت دیجیتال واکسن کرونا
 4. دریافت پروانه بهره برداری بعد 20 روز کاری توسط پست