• تلفن: ۱۸۲۴-۰۲۱
  • نمابر: ۷۷۰۶۶۴۰۹-۰۲۱
  • پیامک: ۲۰۰۰۱۸۲۴

بخشودگی پرداخت هزینه های آموزش برای تاکسیرانان

معاون فنی و بهره برداری سازمان تاکسیرانی از بخشودگی پرداخت هزینه کلاس های آموزشی بدو ورود به تاکسیرانان خبر داد.
مهدی ابراهیمی ، درمورد بخشودگی شرکت در کلاس های آموزشی بدو ورود و هزینه‌های آن، اظهار کرد: مصوبه ای در قالب بخشنامه به دفاتر هماهنگی امور اداری تاکسیرانی ابلاغ شده است که بر اساس آن دو دسته از تاکسیرانان از پرداخت هزینه کلاس های آموزشی بدو ورود معاف می شوند.
وی افزود: دسته اول، افرادی هستند که دارای پروانه هوشمند بوده ولی به هر علت، بیش از 6 ماه از اعتبار پروانه آن ها گذشته و منقضی شده است، این افراد نیازی به حضور در کلاس ها نداشته و از پرداخت هزینه 300 هزارتومانی آن نیز معاف می شوند.
معاون فنی و بهره برداری سازمان تاکسیرانی تهران ادامه داد: گروه دوم مالکان تاکسی ها هستند که به هر علت تاکنون موفق به اخذ پروانه هوشمند نشده اند. براساس این بخشنامه این گروه ملزم به شرکت در کلاس ها هستند اما از پرداخت هزینه آن معاف می شوند. لازم به ذکر است این بخشنامه صرفا از تاریخ 12 تا 30 آبان معتبر بوده و این فرصت به هیچ عنوان قابل تمدید نیست.