• تلفن: ۱۸۲۴-۰۲۱
  • نمابر: ۷۷۰۶۶۴۰۹-۰۲۱
  • پیامک: ۲۰۰۰۱۸۲۴

تجهیز 50 درصد تاکسی‌های تهران به پرداخت الکترونیکی

مدیر عامل سازمان تاکسیرانی تهران گفت: با تجهیز تاکسی های تهران به سیستم پرداخت الکترونیک، در آینده نزدیک، دریافت وجه نقد از سیستم کرایه ها حذف می شود.

علیرضا قنادان، مدیر عامل سازمان تاکسیرانی تهران، اظهار داشت: با تجهیز تاکسی های تهران به سیستم پرداخت الکترونیک، در آینده نزدیک، دریافت وجه نقد از سیستم کرایه ها حذف می شود.

وی تصریح کرد: تاکنون 50 درصد از تاکسی های تهران مجهز به این سیستم شده اند، که در تلاشیم برای مابقی آنها این اقدامات انجام شود.

قنادان بیان  کرد: هر روز به تعداد افرادی که از این سیستم استفاده می کنند و رضایتشان از این اقدام سازمان تاکسیرانی، افزوده می شود که این موضوع، ما را در تجهیز کامل تاکسی ها با سرعت بیشتر ترغیب می کند.

مدیر عامل سازمان تاکسیرانی تهران ادامه داد: با توسعه و فراگیری این نوع پرداخت، به طور حتم از سواستفاده در کرایه جلوگیری می شود، به طور حتم پس از تجهیز کامل تاکسی ها به سیستم پرداخت الکترونیکی، به سمت فرهنگ سازی استفاده از آن پیش خواهیم رفت.