• تلفن: ۱۸۲۴-۰۲۱
  • نمابر: ۷۷۰۶۶۴۰۹-۰۲۱
  • پیامک: ۲۰۰۰۱۸۲۴

طرح سه نفره شدن سرنشین تاکسی ها به کجا رسید؟

طرح سه نفره شدن سرنشین تاکسی ها

مدیر عامل سازمان تاکسیرانی شهر تهران سرانجام طرح سه نفره شدن سرنشین تاکسی ها را تشریح کرد.


علیرضا قنادان در گفت وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم ، درباره طرح سه نفره شدن سرنشین تاکسی ها، اظهار کرد: طبق جمع بندی های صورت گرفته، این طرح برای خطوطی مناسب است که مسیر طولانی دارند و مسافر برای رسیدن به مقصد حدود 45 دقیقه تا یک ساعت در خودرو است اما درباره خطوط کوتاه که مسافر حدود 15 دقیقه در تاکسی است چهار نفره بودن سرنشین ، برای مسافران آزار دهنده نیست.
وی ادامه داد: همچنین میزان نارضایتی و علاقمندی مسافران در خطوطی که طرح به صورت پایلوت اجرا شد، بسیار به هم نزدیک بود. در عین حال بر اساس یک نظام عرفی در برخی خطوط که مسیر طولانی دارند، این طرح در حال اجراست. به عنوان مثال در خط میدان انقلاب-کرج، در ساعات میانی روز که میزان انتظار مسافران برای پر شدن تاکسی زیاد است، با سه مسافر حرکت می کنند و خودشان به توافق می رسند که کرایه نفر چهارم بین آنها تقسیم شود.
مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهر تهران تصریح کرد: بنابراین ترجیح دادیم این موضوع به همین شکل ادامه پیدا کند چراکه هنوز میزان مزیت ها و نارضایتی هایی که ممکن است ایجاد شود برایمان شفاف نیست علاوه بر این اقتضائات مناطق مختلف شهر تهران با یکدیگر متفاوت است؛ نوع برخورد مسافران در شمال و جنوب و مرکز شهر با یکدیگر تفاوت دارد بنابراین تریجیح دادیم این طرح را با یک قائده کلی در شهر اعمال نکنیم ضمن اینکه در ساعات پیک در برخی خطوط با همین تعداد تاکسی فعال، با کمبود ناوگان رو به رو هستیم.