• تلفن: ۱۸۲۴-۰۲۱
  • نمابر: ۷۷۰۶۶۴۰۹-۰۲۱
  • پیامک: ۲۰۰۰۱۸۲۴

تاکسیرانی میزان مصرف بنزین تاکسی‌ ها را احصاء کند

تصویر علیخانی

رئیس کمیسیون حمل و نقل و ترافیک شورای اسلامی شهر تهران ،علیخانی در خصوص افزایش نرخ کرایه‌ها و همچنین مصرف بنزین تاکسی‌ های تهران تصریح کرد: افزایش نرخ کرایه‌ها به حق است؛

رانندگان تاکسی گناهی نکردند که از جیب خود کرایه مردم را بدهند، البته سهمیه‌ مصرف بنزین تاکسی‌ برای آنها در نظر گرفته شده ولی باید سازمان تاکسیرانی بررسی کارشناسی انجام دهد و با توجه به پیمایش میزان مصرف اضافه تاکسی‌ها را احصاء کند.

من پیش بینی می‌کنم که افزایش نرخ کرایه‌ها در پایان امسال برای سال آینده مورد بررسی قرار بگیرد هر چند که دستگاه‌های بالادستی با این افزایش موافق نیستند، لذا باید شهرداری و دولت در این خصوص تصمیم مناسبی اتخاذ کنند.