• تلفن: ۱۸۲۴-۰۲۱
  • نمابر: ۷۷۰۶۶۴۰۹-۰۲۱
  • پیامک: ۲۰۰۰۱۸۲۴

حضور شرکت باغ آسمون به عنوان شرکت برگزیده در همایش اعطاء گواهی نامه و تندیس حقوق مصرف کنندگان

این همایش در تاریخ 1400/12/15 از ساعت 9 صبح الی 12 در هتل اسپیناس خلیج فارس با حضور شرکتهای برگزیده در رعایت حقوق مصرف کننده برگزار گردید که شرکت باغ آسمون به عنوان شرکت برگزیده در این همایش حضور داشت که در پایان با اهداء گواهی نامه و تندیس از شرکت تقدیر گردید .