• تلفن: ۱۸۲۴-۰۲۱
  • نمابر: ۷۷۰۶۶۴۰۹-۰۲۱
  • پیامک: ۲۰۰۰۱۸۲۴

آغاز ثبت نام بیمه تکمیلی رانندگان تاکسی شهر تهران

به اطلاع رانندگان محترم تاکسی شهر تهران می رساند با توجه به آغاز ثبت نام بیمه درمان تکمیلی ویژه رانندگان تاکسی و اعضای تحت تکفل ایشان جهت ثبت نام به آدرس سامانه
https://insurancetaxi.tehran.ir
رجوع ویا به دفاتر هماهنگی اداری تاکسیرانی مراجعه نمائید.