• تلفن: ۱۸۲۴-۰۲۱
 • نمابر: ۷۷۰۶۶۴۰۹-۰۲۱
 • پیامک: ۲۰۰۰۱۸۲۴

شرایط احراز صلاحیت

 • بررسی مدارک متقاضی خرید یا کمکی
 1. رویت شناسنامه متقاضی وهمسرش
 2. رویت کارت پایان خدمت(معافیت هوشمند)
 3. رویت گواهینامه معتبر(ب1 نباشد)
 4. رویت کارت ملی عکس دار
 5. رویت مدرک تحصیلی(حداقل پنجم ابتدایی به بالا )
 6. دارا بودن بیمه تامین اجتماعی اختیاری و یا بیمه سلامت
 7. الزام گذراندن دوره های آموزشی
 • پس از رویت و تاییدیه ، مدارک زیر دریافت، تایید و اسکن می گردد .
 1.  صدور نامه آزمایش سلامت جسمانی
 2.  صدور نامه عدم اعتیاد
 3.  صدور نامه عدم سوپیشینه
 4.  تحویل تعهد 29 بندی
 • سپس متقاضی جوابیه آزمایشات و سو پیشینه ،تعهد نامه را تحویل شرکت داده و فرم اطلاعات فردی(9برگی) تکمیل شده را به شرکت تحویل میدهد وشرکت مدارک را همراه نامه پوششی به سازمان ارسال می کند. بعد چند روز تایید یا عدم تایید  فرد متقاضی به شرکت ارسال می گردد .