• تلفن: ۱۸۲۴-۰۲۱
 • نمابر: ۷۷۰۶۶۴۰۹-۰۲۱
 • پیامک: ۲۰۰۰۱۸۲۴

پروانه هوشمند تاکسی

 • مدارک مورد نیاز جهت پروانه (کارنامه) راننده تاکسی اصلی

 1. بعد از تاییدیه صلاحیت پس از تکمیل پرونده کپی شناسنامه همسر صفحه اول و دوم وسوم
 2. کپی گواهینامه
 3.  کارت پایان خدمت
 4. کارت ملی
 5. ۶ قطعه عکس
 6. کپی مدرک ضامن( کاسب = جواز کسب /کارمند = گواهی اشتغال به کار و کپی فیش حقوقی و ارائه کد ملی ضامن )-
 7. مدرک تحصیلی
 8. بیمه درمانی راننده
 9. تعهد نامه محصری 29 بندی
 10. 4 برگی شرکت-سند فاکتور فروش
 11. بنچاق
 12. شناسنامه مالکیت خودرو
 13. معاینه فنی
 14. قبولی شهرشناسی
 15. آزمایشات (سلامت جسمانی،عدم اعتیاد)
 16. سوپیشینه
 17. حکم خط (خودروی خطی)
 18. کارت سوخت
 19. نامه رئیس خط یا ریئس ایستگاه
 20. بیمه شخص ثالث
 21. واریز مبلغ ۴۰۰۰۰۰ ریال به شماره حساب ۱۲۳۴ بانک شهر در وجه سازمان تاکسیرانی تهران
 22. ارائه فیش واریزی به شرکت

 • مدارک مورد نیاز جهت صدور پروانه ( کارنامه ) راننده کمکی تاکسی تمام وقت

 1. بعد از تاییدیه صلاحیت
 2. پس از تکمیل پرونده کپی شناسنامه همسر صفحه اول و دوم وسوم
 3. کپی گواهینامه
 4. کارت پایان خدمت
 5. کارت ملی
 6. ۶ قطعه عکس
 7. کپی مدرک ضامن ( کاسب = جواز کسب /کارمند = گواهی اشتغال به کار و کپی فیش حقوقی و ارائه کد ملی ضامن )-
 8. مدرک تحصیلی
 9. بیمه درمانی راننده
 10. تعهد نامه محصری ۲۹ بندی ۴ برگی شرکت
 11. سند فاکتور فروش
 12. نچاق
 13. شناسنامه مالکیت خودرو
 14. معاینه فنی
 15. قبولی شهرشناسی
 16. آزمایشات (سلامت جسمانی،عدم اعتیاد)
 17. سوپیشینه
 18. حکم خط (خودروی خطی)
 19. کارت سوخت
 20. نامه رئیس خط یا ریئس ایستگاه
 21. بیمه شخص ثالث واریز مبلغ ۲۰۰۰۰۰ ریال به شماره حساب ۱۲۳۴ بانک شهر در وجه سازمان تاکسیرانی تهران
 22.  ارائه فیش آن به شرکت
 23. شناسنامه راننده اصلی کارت ملی مالک
 24. درخواست راننده اصلی

 • مدارک مورد نیاز جهت صدور پروانه ( کارنامه ) راننده کمکی تاکسی  پاره وقت

هر راننده اصلی می تواند یک راننده کمکی پاره وقت معرفی کند و مراحل کاری عیناً مطابق راننده کمکی تمام وقت است .

در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر می توانید با همکاران ما در ساعات کاری با شماره 1824 تماس حاصل فرمایید.