• تلفن: ۱۸۲۴-۰۲۱
  • نمابر: ۷۷۰۶۶۴۰۹-۰۲۱
  • پیامک: ۲۰۰۰۱۸۲۴

توصیه های ایمنی سرویس مدارس

● توصیه‌های ایمنی به هرحال با شروع فصل مدرسه یکی از نگرانی‌های والدین، خطراتی است که در سرویس مدرسه ممکن است برای دانش‌آموزان ایجاد شود. اغلب حوادث برای دانش‌آموزان در اتوبوس هنگامی رخ می‌دهد که آنها در حال انتظار برای سرویس یا سوار شدن یا پیاده‌ شدن هستند. این در حالی است که رعایت چند نکته ساده موجب می‌شود دانش‌آموزان کمتر دچار صدمات ناشی از تصادف با سرویس شوند. از دانش‌آموزان بخواهید در محلی امن برای مثال پیاده‌رو و دور از رفت و آمد خودروها در انتظار سرویس مدرسه خود باشند. اطمینان حاصل کنید که کودکان تا هنگامی که خودرو کاملا متوقف نشده، در آن باز نشده و راننده اجازه ورود نداده است سوار سرویس نشوند. به دانش‌آموزان یادآوری کنید که هرگز نباید پشت اتوبوس بدوند چون ممکن است موقع دور یا نزدیک شدن کودکان به سرویس راننده آنها را نبیند. سرویس مدرسه هم مانند یک کلاس است و راننده معلم آن پس حتما به دانش‌آموزان خود توضیح دهید که به حرف راننده توجه کنند. یک نکته مهم در انتخاب سرویس یا اتوبوس مدرسه داشتن راننده‌ای ماهر و از نظر جسمی سالم است که نه تنها در رانندگی مهارت کامل را داشته باشد بلکه مهارت برقراری ارتباط خوب هنگام صحبت کردن و گوشزد کردن نکات ایمنی را با دانش‌آموزان داشته باشد. به دانش‌آموزان بگویید یک صندلی مناسب را انتخاب کنند و روی آن بنشینند. در هنگام حرکت سرویس مدرسه به هیچ عنوان از جای خود بلند نشوند زیرا یک ترمز ناگهانی موجب زمین خوردن آنها خواهد شد. مواظب باشید دانش‌آموزان در داخل سرویس به هم چیزی پرتاب نکنند زیرا ممکن است به راننده اصابت کند. از دانش‌آموزان بخواهید با صدای بلند صحبت نکنند. صدای همهمه بچه‌ها در خودرو سبب حواس‌پرتی راننده و توجه نکردن او به محیط بیرون و کاهش تمرکز و عکس‌العمل به اتفاقات بیرون از جمله چراغ قرمز و هشدارهای پلیس می‌شود. هیچ‌گاه با راننده صحبت نکنند چرا که ممکن است سبب تصادف شود. از دانش‌آموزان بخواهید در داخل وسیله نقلیه غذا نخورند چون در صورت بروز مشکل راننده در هنگام رانندگی نمی‌تواند به آنها کمک کند. به آنها بگویید سر و دست‌ها را از پنجره اتوبوس بیرون نکنند.