• تلفن: ۱۸۲۴-۰۲۱
  • نمابر: ۷۷۰۶۶۴۰۹-۰۲۱
  • پیامک: ۲۰۰۰۱۸۲۴

سرویس مدرسه

حتما تا به حال در فیلم ها و کارتون های آمریکایی دیده اید که اتوبوس های زرد رنگ زیبایی دانش آموزان را از منزل به مدرسه و بالعکس جا به جا میکنند.هر چند در ایران هیچگاه چنین اتوبوس هایی دیده نشده اما سرویس مدارس وجود دارند.این روز ها کمتر خانواده ای است که حاضر شود فرزند خود را در مسیر مدرسه تنها بگذارد و یا مشغله های روزانه اجازه بدهد تا والدین‌‌، دانش آموزان را خود به مدارس برسانند. از این رو سرویس مدارس، خدمتی است که این نیاز را بر طرف می کند. در گذشته نه چندان دور، دانش آموزان راه چندانی را برای رسیدن به مدارس نمی پیمودند. در هر محله تعدادی مدرسه در پایه های مختلف وجود داشت که نیاز دانش آموزان را بر طرف می کرد. پس از این دوره و با کم شدن تعداد دانش آموزان و پدید آمدن مدارس غیر انتفاعی، فاصله دانش آموز از مدرسه دور شد و گاهی پیش می آمد که دانش آموز فاصله چند ساعته تا مدرسه خود داشت از این رو سرویس مدارس عهده دار جا به جایی بخش زیادی از این دانش آموزان شد. سرویس مدارس به والدین این رضایت خاطر را می داد که فرزندشان سر وقت به مدرسه خواهد رسید و همچنین در نهایت سلامت و ایمنی به خانه باز خواهد گشت.