• تلفن: ۱۸۲۴-۰۲۱
  • نمابر: ۷۷۰۶۶۴۰۹-۰۲۱
  • پیامک: ۲۰۰۰۱۸۲۴

انواع سرویس در اختیار (در اختیار مدیران )

راننده تشریفاتی یا راننده در اختیار مدیران و آنچه رانندگان انجام دهند: نکته مورد اهمیت در تدوین شرح وظایف راننده سازمانی این است که استاندارد خاص و نمونه یکسانی برای این موضوع وجود ندارد و سازمان ها و شرکت‌ها می‌توانند حسب وظایف محوله به فرد موارد خاصی را تنظیم و یا توسعه دهند.
رانندگان تشریفاتی دارای مشخصات و ویژگی های خاصی از جمله ادب، تواضح و خوش پوشی می باشند. وظیفه اصلی راننده سازمانی ارایه خدمات رانندگی ایمن و به موقع به پرسنل و مدیران و یا در موارد خاص جابجایی کالاهای با حجم کوچک، امور پستی، انجام خرید یا انجام ماموریت‌های محوله رییس اداره می‌باشد.
شرح وظایف راننده تشریفاتی
1- جابجایی و حمل و نقل مسافر و کالاها
2- حمل و نقل و جابجایی پرسنل سازمان، مهمانان ویژه طبق برنامه و در زمان مناسب به مقصد
3- تسهیل حمل و نقل فرودگاهی برای مهمانان ویژه سازمان در برنامه و زمان مشخص
4- جابجایی افراد و مهمانان در طول بازدیدهای رسمی طبق برنامه زمان‌بندی
5- جابجایی و حمل و نقل کالا از مکان‌های مشخص در صورت نیاز
6- کمک به جابجایی چمدان‌ها و وسایل پرسنل و مهمانان ویژه سازمان
7- رعایت نظم و برنامه‌ریزی، مدیریت زمان در انتقال پرسنل و مدیریان سازمان
8- تنظیم و برنامه‌ریزی مناسب مسیرهای سفر برای جلوگیری از توقف‌های ناشی از ترافیک، شرایط بد آب و هوایی یا حوادث در طول سفر
9- ورود به موقع به محل کار و تحویل خودرو در زمان لازم پس از شیفت کاری
10-استفاده از برنامه‌های مسیر یاب برای تعیین بهترین مسیر در جابجایی افراد