• تلفن: ۱۸۲۴-۰۲۱
  • نمابر: ۷۷۰۶۶۴۰۹-۰۲۱
  • پیامک: ۲۰۰۰۱۸۲۴

در هنگام رانندگی چه نکاتی را باید رعایت کنیم(کمربند ایمنی را فراموش نکنید)

کمربند ایمنی در رانندگی تا حد زیادی می‌تواند حافظ جان شما و سرنشینان خودروی شما باشد. در بسیاری از مواقع، دیده شده است که بستن کمربند ایمنی، توانسته است در یک تصادف جاده‌ای، جان سرنشینان را حفظ کند و به همین شکل، نبستن آن باعث شده خسارات جانی سنگینی به شخص وارد شود؛ بنابراین، بستن کمربند ایمنی چه برای راننده و چه برای سرنشینان خودرو، کمترین کاری است که می‌توان با رعایت آن تا حد زیادی از وارد شدن خسارات جانی جلوگیری کرد. همچنین دقت داشته باشید که بستن کمربند ایمنی، برای خودروهای دارای ایربگ نیز الزامی است. عملکرد ایربگ، در کنار کمربند ایمنی می‌تواند حافظ جان سرنشینان باشد.

همچنین باید توجه باشید که از نشاندن کودکانی که قد و بالای کوتاهی دارد، بر روی صندلی جلو خودداری کنید! چرا که در زمان وقوع تصادف و باز شدن ایربگ، ممکن است عملکرد ایربگ برای کودک نتیجه‌ی عکس داشته و باعث خفگی آن‌ها بشود.