• تلفن: ۱۸۲۴-۰۲۱
  • نمابر: ۷۷۰۶۶۴۰۹-۰۲۱
  • پیامک: ۲۰۰۰۱۸۲۴

در هنگام رانندگی چه نکاتی را باید رعایت کنیم؟ ( تمرکز خود را بر روی رانندگی بگذارید)

عوامل مختلفی می‌تواند در جاده باعث حواس پرتی شما بشود. از خوردن و آشامیدن و یا کشیدن سیگار در حین رانندگی گرفته تا سر و صدای افراد داخل خودرو و یا زیاد بودن صدای ضبط ماشین. توجه داشته باشید که شخص راننده، باید تمامی تمرکز خود را بر روی جاده، خود و رانندگان دیگر بگذارد. چرا که یک لحظه تعلل و پرت شدن حواس از جاده، می‌تواند باعث انحراف از مسیر، برخورد با خودروهای دیگر و یا برخورد با چیزی باشد که به یک باره در جاده پدیدار می‌شود، بشود. به همین دلیل، سعی کنید در مسیرهای شلوغ و یا مسیرهایی که با سرعت بالا در حال حرکت هستید، از خوردن و آشامیدن و کشیدن سیگار پرهیز کنید و از هرچیزی که باعث عدم تمرکز شما می‌شود اجتناب کنید. این نکته ایمنی در رانندگی تأثیر زیادی در یک رانندگی امن دارد.